Studentka LDF Klára Bartošová uspěla v soutěži diplomových prací

6. 10. 2021
Za svou diplomovou práci získala 2. místo v soutěži o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce - Věda pro zemi.

Diplomová práce Ing. Kláry Bartošové, která porotu zaujala, nese název Zhodnocení možností rekreačního využívání arboreta ve Křtinách různými cílovými skupinami a návrhy opatření. Tématu rekreace se držitelka ocenění věnovala již jako studentka bakalářského studijního programu Krajinářství a následně byla rozhodnutá se tématu rekreologie věnovat i v případě diplomové práce, jíž zakončila studium programu Krajinné inženýrství. Podle Bartošové pro ni byla při finalizaci tématu důležitá spolupráce s vedoucí její diplomové práce, Jitkou Fialovou z Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny. Téma rekreačního využití Arboreta Křtiny pro široké spektrum cílových skupin nabízelo značný inovativní potenciál s vidinou toho, že zpracované návrhy budou v arboretu také realizovány. „Jsem za toto téma moc ráda a také za to, že se podařilo rekreační atraktivitu arboreta, které spravuje Školní lesní podnik ML Křtiny, zvýšit. Arboretum se teď může pyšnit novými trasami a prvky, které procházku v něm zpříjemní. Ostatně, můžete se sami přesvědčit,“ dodává s úsměvem Klára Bartošová. Výhercům soutěže je nabídnuta také spolupráce. Vybrat si mohou buď absolvování odborné přednášky, nebo publikování článku v recenzovaném odborném časopise Prameny a studie. Klára Bartošová si zvolila publikování článku.

Organizátorem soutěže „Věda pro zemi“ je Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (ČAZV). Letos se konal již její 6. ročník.

Více aktualit

Všechny aktuality