Přijímací řízení

Přijímací řízení do doktorských studijních programů se koná ve dnech 10. – 14. 6. 2024.

Kontakt

Mgr. Drahomíra Šťastná
studijní referentka
doktorské studijní programy, vědecko-výzkumná činnost

Mimořádné přijímací řízení: 1. – 17. 7. 2024

Nařízení děkana 7/2024 – mimořádné přijímací řizení