Přijímací řízení do doktorských studijních programů

Kontakt

Mgr. Drahomíra Šťastná
studijní referentka
doktorské studijní programy, vědecko-výzkumná činnost