Přijímací řízení do doktorských studijních programů

  • Přihlášku je možné podat v termínu 1. 4. – 15. 5. 2024

Kontakt

Mgr. Drahomíra Šťastná
studijní referentka
doktorské studijní programy, vědecko-výzkumná činnost