LDF v číslech

 • 29 studijních programů
 • cca 1500 studentů
 • více než 10 000 ha univerzitních lesů
 • 3 výjimečná arboreta
 • rozjet se můžeš do 23 zemí
 • v rámci 6 výměnných programů

Kdo jsme a čím se zabýváme

 • jsme přední vysokoškolskou vzdělávací institucí poskytující výuku v oborech lesnictví, myslivost, krajinářství, arboristika, technická biologie dřevin, technologie a management zpracování dřeva a nábytkářství  
 • zabýváme se výzkumem, vývojem a expertní činností ve výše uvedených oblastech 

Na co klademe důraz

 • na svobodu vzdělávání, jehož součástí je i vědecko-výzkumná činnost  
 • na tvůrčí potenciál, který očekáváme i od našich studentů
 • na osvětu, je to cesta, jak vzbudit u široké veřejnosti zájem o krajinu, les, dřevo jako obnovitelnou surovinu, ekologii, ale také o design interiéru a estetické cítění 

Jaké aktuální trendy sledujeme

 • v lesnictví – produkční ekologii v ekosystémovém pojetí,  
 • v krajinářství – krajinný management jako nástroj zajišťující rovnováhu kulturní krajiny při současném využití především obnovitelných zdrojů,   
 • v dřevařství a nábytkářství – vývoj materiálů, výrobků a technologií na bázi dřeva, včetně energetiky,  
 • výzkum v uvedených oborech se zaměřením na produkci a stabilitu lesních ekosystémů, zpracování a použití dřeva a dalších obnovitelných přírodních zdrojů při zachování stability produkce ve vyvážené krajině.  

Největší plus

 • jsme fakultou pro 21. století – v oborech, které je možno na LDF studovat, se snoubí jedny z nejaktuálnějších témat nejen současnosti, ale i budoucnosti
 • vzdělávání v akreditovaných studijních programech – ve všech stupních a formách vysokoškolského studia  
 • možnost sestavit si výuku podle svých potřeb  
 • spolupráce s aplikační sférou  
 • intenzivní spolupráce se zahraničními univerzitami  
 • studium v anglickém jazyce  
 • zapojení fakulty do technologických platforem a klastrů  
 • lesnická praxe probíhá v univerzitních lesích o rozloze více než 10 000 ha   
 • disponujeme prvním českým výzkumným centrem pro studium dřeva – Výzkumné centrum Josefa Ressela v Brně-Útěchově