Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU spolupracuje s řadou firem oborově blízkých tématům vyučovaným v rámci jednotlivých studijních programů. Součinnost probíhá na několika úrovních: spolupráce na výzkumných projektech, odborníci partnerských firem přednáší na LDF specializovanou problematiku, studenti ve vybraných firmách vykonávají praxi či řeší své závěrečné bakalářské a diplomové práce.