Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů

Uchazeči budou do navazujícího magisterského studia přijati na základě vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška proběhne formou testu z předmětů státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu, pro který je magisterský studijní program navazující. Test bude obsahovat otázky z jednotlivých předmětů státní bakalářské zkoušky. Další informace včetně možností prominutí zkoušky nalezneš v § 6 dokumentu Podmínky pro přijetí uchazečů 2023-2024.

Dokumenty k přijímacímu řízení do Bc. a NMg. studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2022-2023 Podmínky pro přijetí uchazečů o studium ve SP na LDF 2023/2024 Žádost o náhradní termín zápisu z důvodu nesložení maturitní zkoušky Ubytování – Informace pro studenty budoucích 1. ročníků.pdf

Kontakt:

Pokud si nevíš s podáním přihlášky rady, podívej se do Často kladených dotazů nebo kontaktuj studijní referentku:

Bc. Hana Čerteková
studijní referentka pro přijímací řízení
studijní program Stavby na bázi dřeva (Bc., NMg.), koordinátor pro studenty se specifickými potřebami

E- přihláška

Přihlášku je možné podat do 31. 3. 2023.