Projekt STREAM řešený na LDF MENDELU vyhrál Cenu Domu zahraniční spolupráce v kategorii Udržitelnost

24. 3. 2024

Do finále Cen Domu zahraniční spolupráce za nejlepší projekty zaměřené na mezinárodní vzdělávání realizované v roce 2023 se probojovaly tři projekty realizované na MENDELU. Byly nominované v kategoriích Udržitelnost a Flexibilita a inovace. Cenu za nejlepší projekt v kategorii Udržitelnost si odnesl projekt STREAM Lesnické a dřevařské fakulty. Slavnostní předávání proběhlo 21. 3. v prostorách České národní banky v Praze.

Cenu za nejlepší projekt v kategorii Udržitelnost si odnesl projekt Sustainable Resilient Ecosystem and Agriculture Management in Mongolia (STREAM) řešený na Lesnické a dřevařské fakultě, zaměřuje se na trvale udržitelné hospodaření v mongolských lesích. V této kategorii jsou oceňovány projekty, které byly nejen realizovány environmentálně udržitelným způsobem, ale zároveň přispěly ke zvyšování povědomí a šíření nových poznatků o ekologických tématech mezi odbornou i laickou veřejností a uplatnily teoretické poznatky v praxi.

„V projektu STREAM vedli odborníci z MENDELU konsorcium dvanácti vzdělávacích institucí z Česka, Finska, Mongolska, Německa, Rumunska, Slovenska a USA, které spolupracovalo na výzkumu a vzdělávání v Mongolsku se zaměřením na trvale udržitelné hospodaření v lesích,“ přiblížil Václav Pecina, který je součástí projektu. STREAM finančně podpořila Evropská unie a německé Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

V kategorii Udržitelnost byl nominován kromě vítězného projektu STREAM i projekt Landscape management – Sustainable land use perspectives in the Central European Region řešený na Zahradnické fakultě. Do kategorie Flexibilita a inovace byl nominován projekt GEOREGNET (Geography regional network) řešený na Fakultě regionální rozvoje a mezinárodních studií.

Ceny Domu zahraniční spolupráce jsou udělovány od roku 2018 nejlepším mezinárodním projektům a počinům v programech, které Dům zahraniční spolupráce administruje. O vítězích rozhodla odborná porota složená ze zástupců různých institucí a sektorů vzdělávání. MENDELU na místě reprezentoval prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy Jiří Skládanka, Alena Salašová za projekt Landscape management, a Jan Šebesta a Václav Pecina za projekt STREAM.

Více aktualit

Všechny aktuality