Spolek posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (SPLDF) je studentským spolkem založeným v roce 1989. Formou zájmových sekcí a kroužků v rámci mimoškolních aktivit sdružuje nejen studenty LDF MENDELU, ale i ostatních fakult.

Mezi jeho aktivity patří příprava akcí, jako je například Reprezentační ples LDF MENDELU, stavění májky či Prvákoviny MENDELU. Spolu s ostatními fakultními studentskými spolky se podílíme na organizaci řady dalších akcí. V našich řadách uvítáme studenty jakékoliv fakulty MENDELU, kteří mají zájem stát se členem SPLDF a podílet se na jeho aktivitách. Stačí kontaktovat někoho z vedení spolku nebo nám napsat na spolkový Instagram nebo Facebook.

V současné době se náš spolek člení do sekcí Myslivecký kroužek, Klub GREEN, Mezinárodní sekce, Časopis LEF, Sokolnická sekce, Trubači a sekce Dřevo. Na fakultě SPLDF najdete v budově B na Ústavu zakládání a pěstění lesů.

Sledujte nás na IG a FB

Jan Štěpaník
předseda spolku
Adam Hupka
místopředseda spolku
Hana Lorencová
pokladník