Česká ochrana přírody získala užitečný nástroj pro podporu ohrožených živočichů vázaných na staré stromy

22. 3. 2024

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) vytvořila ve spolupráci s širokým spektrem odborníků významný metodický pokyn s názvem “Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů“. Metodický dokument byl připraven pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) na podporu ohrožených živočichů vázaných na staré, odumírající nebo odumřelé stromy. Nově vydaný standard AOPK ČR přináší v řadě ohledů speciální opatření druhové ochrany. Metodický pokyn aktuálně vstoupil v platnost.

Saproxyličtí živočichové, kteří jsou vázáni na odumřelé dřevo, se v Evropě řadí mezi nejohroženější skupiny organismů. Týká se to především brouků, kteří k životu potřebují stromy se specifickými mikrostanovišti, jakými jsou například stromové dutiny nebo plochy obnaženého dřeva. Počet těchto stromů je v krajině nedostatečný a nadále jich ubývá. Některé vymírající druhy hmyzu jsou nuceny přežívat na lokalitách, na nichž se nachází jen jednotky stromů vhodných pro jejich vývoj. Do budoucna to může znamenat zánik populací těchto druhů.

Na základě aktuálně vydaného standardu AOPK ČR je možné tyto ohrožené druhy živočichů podporovat i novými způsoby: „Inovativní standard definuje podmínky použití, odstraňuje legislativně problematické situace, a současně slouží jako praktický návod pro podporu ohrožených živočichů vázaných na staré stromy. Významnou předností dokumentu je taky jeho široká uplatnitelnost, navíc jsou v něm pro klíčové druhy ochrany přírody uvedeny konkrétní typy zásahů na jejich podporu. Dokument se řadí ke standardům péče o přírodu a krajinu,“ vysvětlují Jiří Rozsypálek a Petr Martinek význam dokumentu s názvem„SPPK E 02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů“.

Roháč obecný (Lucanus cervus) s délkou až 8 cm je největším evropským broukem a je vázaný na staré osluněné stromy s odumřelým dřevem, vyvíjí se zejména v dubech. Foto: Petr Martinek
Řada ohrožených saproxylických brouků má specifické nároky na stanoviště. Například tento 4 cm velký v noci žijící tesařík drsnorohý (Aegosoma scabricorne) upřednostňuje pro vývoj velmi mohutné stromy s odumřelým dřevem. Foto: Josef Kašák
Tesařík alpský (Rosalia alpina) se často vyvíjí v osluněných stromech s velkými kusy odhaleného dřeva. Vhodná ošetření stromů mohou zvýšit četnost stanovišť pro jeho vývoj v lokalitách s menšími populacemi tohoto druhu. Foto: Josef Kašák

Jakou podobu může mít využití standardu v praxi, upřesňuje Josef Kašák: „S pomocí tohoto standardu je možné aktivně podpořit tvorbu mikrostanovišť, bez kterých mohou populace vzácných druhů hmyzu zaniknout. Speciální typy zásahů do dřevin umožní dle standardu ošetřit strom i pomocí nových technik tak, aby v něm rychle vznikla například dutina pro brouka páchníka hnědého, což je jeden z ohrožených druhů chráněných evropským společenstvím. Standard bude možné využít také pro naplňování záchranných programů pro nejvíce ohrožené druhy, například krasce dubového.“

Metodický dokument: 02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů

Standard vychází z komplexního přístupu k řešené problematice, na jeho přípravě se proto podílel široký tým odborníků zabývající se ochranou živočichů, dendrologií, arboristikou, výkonem ochrany přírody i legislativními rámci v ochraně přírody. LDF MENDELU na nové metodice spolupracovala s Entomologickým ústavem AV ČR, Českou inspekcí životního prostředí, odborníky na arboristiku (BAOBAB – péče o zeleň, s. r. o.) a zadavatelem AOPK ČR.

ZA LDF MENDELU se na přípravě metodiky podíleli odborníci z Ústavu ochrany lesů a myslivosti: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D., Mgr. Josef Kašák, Ph.D. a Ing. Jiří Rozsypálek pod vedením Ing. Petra Martinka, Ph.D.

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Petr Martinek, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU, +420 545 134 184, petr.martinek@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality