Zahraniční spolupráce

  • má na LDF dlouhou tradici
  • v současné době lze na fakultě napříč obory studovat 66 předmětů v anglickém jazyce
  • podstatnou část předmětů vyučují zahraniční lektoři – Indie, Itálie, Řecko, Slovensko, Slovinsko, USA, Thajsko, Velká Británie
  • každoročně na LDF studuje prostřednictvím programu Erasmus+ více než 140 zahraničních studentů, popřípadě zde absolvují odbornou praxi
  • zájemci o studium z mimoevropských kontinentů se na LDF vzdělávají v rámci Bilaterálních dohod a programu Erasmus+ kreditové mobility
  • studenti LDF sbírají zkušenosti v zahraničí na základě obdobných dohod a programů: účastní se studijních pobytů, pracovních stáží nebo projektů rozvojové pomoci a spolupráce (Filipíny, Chile, Nikaragua, Etiopie, Jemen, Peru)
  • ze stipendijních programů jsou využívány: The Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS), EHP Norsko, Fulbrightovo stipendium, Marie Curie stipendium nebo program AKTION
  • jedinečnost LDF spočívá v zapojení vědců a odborníků do projektů rozvojové pomoci a spolupráce, aktivity jsou směřovány do subsaharské Afriky, jihovýchodní Asie, Latinské Ameriky a na Balkán

Kontakt:

doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Proděkanka pro zahraniční mobility
Mgr. Ing David Sís
Referent zahraničních styků

Studentské mobility

Poznej svět s LDF MENDELU! Vyjet studovat do zahraničí na LDF MENDELU znamená vybírat z více než 100 partnerských univerzit ve 30 zemích. Studium v zahraničí je nejlepší možností, jak se naučit cizí jazyk, poznat kulturu dané země, navázat nová přátelství a vyzkoušet si, jak se učí jinde. 

Zjistit více

Erasmus+

Odkaz

Zaměstnanecké mobility

Možnosti mobilit pro akademické i neakademické pracovníky LDF.  

Zjistit více

Erasmus+

Odkaz

Mohlo by vás dále zajímat

Spolupráce v tropech

Projekty rozvojové spolupráce realizuje LDF již od roku 1999, kdy byl podpořen první projekt na Sokotře. Od té doby se portfolio zemí, kde fakulta působí, rozšířilo mimo jiné o Vietnam, Etiopii, Zambii, Peru, Gruzii, Kambodžu, Mongolsko, Nikaraguu, Filipíny, Omán, Kapverdy, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu a další.

Zjistit více