Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodně děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů. Uchazeči o studijní program Design nábytku absolvují navíc talentovou zkoušku. Podrobnosti najdeš v detailu studijního programu.

Dokumenty k přijímacímu řízení do Bc. a NMg. studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2022-2023 Podmínky pro přijetí uchazečů o studium ve SP na LDF 2023/2024 Žádost o náhradní termín zápisu z důvodu nesložení maturitní zkoušky Ubytování – Informace pro studenty budoucích 1. ročníků.pdf

Kontakt:

Pokud si nevíš s podáním přihlášky rady, podívej se do Často kladených dotazů nebo kontaktuj studijní referentku:

Bc. Hana Čerteková
studijní referentka pro přijímací řízení
studijní program Stavby na bázi dřeva (Bc., NMg.), koordinátor pro studenty se specifickými potřebami

E- přihláška

Přihlášku je možné podat do 31. 3. 2023.