Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodně děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů. Uchazeči o studijní program Design nábytku absolvují navíc talentovou zkoušku. Podrobnosti najdeš v detailu studijního programu.

Kontakt:

Pokud si nevíš s podáním přihlášky rady, podívej se do Často kladených dotazů nebo kontaktuj studijní referentku:

Bc. Hana Čerteková
studijní referentka pro přijímací řízení
studijní program Stavby na bázi dřeva (Bc., NMg.), koordinátor pro studenty se specifickými potřebami

E- přihláška

2. kolo přijímacího řízení se uskuteční v termínu od 3. 6. do 4. 7. 2024 pro tyto studijní programy:

2. kolo příjímacího řízení pro navazující magisterské studijní programy