Vědecký tým v čele s odborníky LDF MENDELU popsal 43 nových druhů patogenů dřevin

11. 4. 2024

Více než čtyři desítky dosud neznámých druhů patogenů rodu Phytophthora parazitujících na kořenovém systému dřevin objevil a popsal mezinárodní vědecký tým pod vedením Thomase Junga. Jedná se o výsledky šestiletého projektu Phytophthora Research Centre při LDF MENDELU. Dosud neznámé druhy byly objeveny v jihovýchodní Evropě, jihovýchodní a východní Asii a Jižní Americe. Pocházely především z přírodních ekosystémů, částečně z lesních školek a výsadeb dřevin. Studie významnou měrou přispěla k poznání diverzity patogenů dřevin. Výsledky využijí instituce zabývající se ochranou rostlin a monitoringem škodlivých organizmů.  

Fytoftory, neboli plísně rodu Phytophthora, jsou půdní mikroorganizmy, které se velmi těžko identifikují: „Na rozdíl od hub nevytvářejí plodnice, takže nejsou nápadné. To, že dřevinu napadla některá fytoftora, poznáme až na základě zdravotního stavu dřeviny. Napadený strom prosychá a na kmeni se tvoří zvláštní nekrózy,“ přiblížil problematické patogeny Michal Tomšovský, jeden ze spoluautorů studie.

Významné riziko pro zdraví dřevin představují odpočívající výtrusy. Dokáží dlouhodobě přežívat v půdě, kde čekají na svou příležitost: „Původně jsou to totiž půdní a vodní organizmy, takže ideální jsou pro ně silné deště či povodně, protože mají rády zamokření. Splachy umožní další šíření výtrusů v zamokřené půdě a zamokřené stromy jsou navíc stresované, kořeny se dusí, nedostává se jim vzduchu, a to je opět příležitost pro napadení parazity,“ popsal ideální podmínky pro šíření plísní rodu Phytophthora Tomšovský.

Z půdy i napadených dřevin jsou patogeny identifikovány pomocí molekulárních biologických metod takzvané sekvenace DNA: „Jedná se o podobné sekvenování, jaké zná veřejnost z dob pandemie Covid-19. Sekvenování DNA je důležité ve chvíli, kdy se objeví podezření na závažného patogena. Jedná se o přesnou metodu, kdy vědci nebo rostlinolékaři poměrně rychle mohou původce poškození dřeviny určit. Problémem je ale rostlinný materiál, který pochází z exotických zemí, kde biodiverzita těchto organizmů není dobře známá. V sekvenačních výsledcích se pak objevují sekvence, se kterými si odborníci nevědí rady. Neví, kam je zařadit a co od zachycených organizmů čekat. Proto jsou studie tohoto typu tak důležité,“ zdůraznil význam studie Tomšovský.

Sporangium (mikroskopický orgán, ve kterém se tvoří nepohlavní výtrusy) nově popsaného druhu Phytophthora ×taiwanensis (druh nemá české jméno). Foto Thomas Jung.
Srovnání zdravého javoru mléče (vpravo) a stromu téhož druhu napadeného fytoftorou. Foto Ivan Milenković.
Oogonium (mikroskopický orgán, ve kterém se tvoří pohlavní výtrusy) nově popsaného druhu Phytophthora valdiviana (druh nemá české jméno). Foto Thomas Jung.

Autoři studie riziko spatřují v nedostatečně kontrolovaném dovozu potenciálně kontaminovaného materiálu, který se může šířit ve veřejné zeleni i soukromých zahradách. Rostlinolékařská legislativa je zaměřena pouze na kontrolu několika karanténních škodlivých organizmů, patogeny rodu Phytophthora mezi nimi prakticky nejsou: „Zásadním problémem je import sadebního materiálu do Evropy z jiných kontinentů. Dostávají se k nám organizmy, které nejsou původní a na kořenovém systému domácích dřevin mohou působit významné škody. Tyto případy jsme zaznamenali už i ve střední Evropě,“ vysvětlil vědec.

Během výzkumu vědci absolvovali expedice do třetích zemí a provedli analýzu několika stovek půdních izolátů. Každý získaný izolát fytoftory byl podroben sekvenaci DNA, a pokud se jednalo o druh, který věda dosud nezná, byl podrobně zmikroskopován a popsán jako nový druh.

Objevení více než čtyř desítek nových druhů rodu Phytophthora vědci považují za důkaz, jak málo se o těchto patogenech působících závažná onemocnění rostlin ví. Za nezbytný proto považují další výzkum přírodních ekosystémů dosud neprozkoumaných oblastí světa.

Studii přinášející cenná zjištění pro detekci patogenů využije odborná rostlinolékařská veřejnost, v České republice především Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Výsledky studie publikoval prestižní odborný časopis Studies in Mycology.

Kontakt pro více informací: prof. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU, +420 545 134 115, michal.tomsovsky@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality