Vedení fakulty

Děkan fakulty
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
děkan fakulty
Proděkani fakulty
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy, spolupráci s praxí a akreditace
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
proděkan pro strategie a vnitřní vztahy
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
proděkanka pro vzdělávací činnost
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
proděkan pro tvůrčí činnost
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční mobility
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
proděkanka pro integraci do Evropského výzkumného prostoru

Tajemník
Ing. Petr Pernica
Tajemník fakulty
Asistentka děkana

Ústavy fakulty