Zajímá nás, jak naši studenti přemýšlí nad oborem, který si vybrali ke studiu na LDF MENDELU, co je baví nejvíc, kam se např. díky fakultě rozjeli, co zažili, a co jim tato zkušenost přinesla. A co dělají, když se neučí? Jaké mají zájmy? A protože nejkratší cesta k odpovědím vede skrze položené otázky, ptáme se!