Kontaktujte nás : veda.ldf@mendelu.cz

Ing. Jan Tippner, Ph.D.
proděkan pro tvůrčí činnost

– metodicke vedeni Oddělení VaV
– koordinace aktivit oddeleni v kontextu fakulty a univerzity.
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
proděkanka pro integraci do Evropského výzkumného prostoru

– tajemnice Interní grantové agentury (IGA) LDF
– koordinace mezinárodních projektů a soutěží na LDF
Ing. Petra Doleželová
vedoucí Oddělení vědy a výzkumu

– vedení Oddělení VaV
– národní a mezinárodní soutěže a projekty
– vzdělávání a poradenství
Mgr. Olga Komzáková, Ph.D.
projektová manažerka

– národní soutěže a projekty
– evidence projektů a projektové dokumentace
– správa webových stránek Vědy a výzkumu LDF
Ing. Aneta Šenfeldrová
projektová manažerka

– národní a mezinárodní soutěže a projekty
– scientometrie
Mgr. Drahomíra Šťastná
referentka pro kariérní růst
Marie Hábová
finanční manažerka
Dagmar Harazimová
administrátorka IGA na LDF