Sekce Dřevo je nejmladší sekcí spadající pod SPLDF. Jejím cílem je sdružovat aktivní studenty především ze studijních programů: Design nábytku, Stavby na bázi dřeva, Technologie a management zpracování dřeva a Tvorba a výroba nábytku.

Do budoucna chtějí členové sekce pořádat odborné přednášky, tematicky zaměřené výlety, workshopy, studentské soutěže, výstavy a spolupráci s dřevařskými dílnami.

Natálie Blažková
Vedoucí sekce Dřevo