Časopis LEF je tradičním studentským časopisem, který vznikl v době totality jako „samizdat“ studentů tehdejší lesnické fakulty. V tehdejší době představoval prostředek k šíření svobodného slova a nebál se poukazovat na nepravosti tehdejšího systému. Po srpnových událostech roku 1968 bylo vydávání studentského časopisu LEF zakázáno a obnoveno bylo až v roce 2003. Tehdejšímu vedení se dokonce podařilo zapsat časopis na listinu periodik, které vede Ministerstvo kultury ČR.

Během let prošel časopis LEF řadou změn. Nejvíce patrné změny proběhly ve vizuálním zpracování. Samotný časopis také doplnily webové stránky, kde se věnujeme zejména aktuální problematice. Tištěná forma časopisu je vydávána zpravidla jednou za semestr. Náplní časopisu je především dění na fakultě, zajímavosti z naší domoviny i ze světa, pohled do života studentů a informace o zajímavých lidech na fakultě.

Důležitou součástí naší práce jsou také pravidelné porady členů redakce, které probíhají většinou jednou za měsíc. V příjemném prostředí u piva se vyslechnou názory a nápady, rozdělí úkoly a vyřeší se všechny důležité věci, které jsou nezbytné pro současnost a budoucnost našeho časopisu LEF. 

Petr Sýkora
Vedoucí sekce Časopis LEF