Myslivecký kroužek (MK) sdružuje studenty Mendelovy univerzity, kteří lásce k přírodě, ke zvěři a celkově k české myslivosti propadli už před příchodem na univerzitu, nebo studenty, kteří mají zájem dozvědět se více o této volnočasové aktivitě a životním stylu, který je součástí lesnictví. Činnost je směřována k výchově a mysliveckému vzdělávání studentů, a to především v oblasti tradic.

Kromě získávání nových poznatků, mají členové MK také možnost výkonu práva myslivosti na dvou úsecích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP ML Křtiny) o celkové výměře cca 300 ha. Myslivecký kroužek má přiděleno celkem 20 povolenek pro nejaktivnější studenty, kteří se po celý myslivecký rok účastní různých akcí jak na půdě univerzity, tak na půdě školního lesního podniku. Členové MK mají také možnost využít chatu umístěnou v srdci školních hvozdů.

Myslivecký kroužek během školního roku pořádá řadu akcí, jako je například Babické střílení, Hubertská zábava nebo Studentská naháňka. Mimo to se MK podílí na organizaci akcí, které pořádá ŠLP ML Křtiny nebo sama univerzita. Z těch největších akcí je to Svatohubertská mše ve Křtinách nebo výstava trofejí ulovených na ŠLP.

Spolupracujeme s mysliveckými kroužky i z dalších univerzit, jako např. z Veterinární univerzity v Brně, Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, Technické Univerzity ve Zvolenu a Bělehradské Univerzity v Srbsku.

Sledujte nás na IG

Alžběta Hloušková
Vedoucí sekce Myslivecký kroužek