Mezinárodní sekce již přes 30 let organizuje soutěž pro studenty lesnických evropských fakult – Lesnická všestrannost, která je založená na lesnických disciplínách.

Mezinárodní sekce je registrována jako LC (Local Committee) Brno v organizaci International Forestry Students‘ Association (IFSA). Jedná se o neziskovou organizaci sdružující studenty lesnictví. Členové Mezinárodní sekce se několikrát ročně, převážně na území Evropy, účastní setkání této organizace.

Odkazy

Helena Nováčková
Vedoucí sekce Mezinárodní sekce

Lesnická všestranost 2018 – článek

Lesnická všestranost 2018 – video

Lesnická všestranost 2019 – foto

Forestry Versatility