2. kolo přijímacího řízení se uskuteční v termínu od 3. 6. do 4. 7. 2024 pro tyto studijní programy:

Bakalářské studijní programy

Podrobnosti naleznete v sekci Bakalářské studium.

Navazující magisterské studijní programy

Podrobnosti naleznete v sekci Navazující magisterské studium.

Bc. Hana Čerteková
studijní referentka pro přijímací řízení