Skupina nadšených sokolníků založila v roce 2012 sokolnickou sekci na LDF. Následně se sekci ve spolupráci s vedením fakulty podařilo postavit voliéru pro dravce přímo v areálu univerzity.

Členové sekce reprezentují univerzitu na burzách škol, veletrzích, akcích pro mládež, na tuzemských i zahraničních sokolnických akcích.

Studenti si také mohou zapsat předmět Základy sokolnictví, který je vyučován externisty s dlouhodobou praxí. Tradičně jsou pořádány Sokolnické lovy pod záštitou děkana.

Sledujte nás na IG

Tadeáš Sladký
Vedoucí Sokolnické sekce