O nás aneb padesát let trvající tradice

Trubači působí jako zájmové uskupení studentů – nejen lesnických a dřevařských oborů na LDF MENDELU – už od roku 1968. Během té doby si vybudovali své pevné místo nejen mezi studentskými spolky Mendelovy univerzity, ale také mezi širší odbornou i neodbornou veřejností.

Hlavním posláním trubačů naší fakulty je podporovat, reprezentovat a rozvíjet tradici mysliveckého troubení, které neoddělitelně patří ke kulturnímu životu univerzity a k mysliveckým akcím pořádaným na její půdě i mimo ni. Za zvuku lesnic a borlic vstupují studenti na naši fakultu při slavnostní imatrikulaci a stejně tak absolventy doprovází promoční fanfáry při jejich radostném loučení se studiem. Naši trubači se pravidelně účastní i méně formálních událostí univerzitního života. Již tradičně doprovázíme fakultní a reprezentační plesy, pořádáme každým rokem vánoční koncert či jarní vytrubování. Nechybíme ani při zahajování Hubertských zábav nebo loveckých akcí.

V současné době působí na fakultě 39 trubačů, kteří se sdružují do takzvaného Velkého souboru. Jednotliví členové ale tvoří i menší trubačské celky, většinou po třech až sedmi hráčích. Ti si pojmenovávají soubory dle své fantazie nebo společného zážitku, například Krejčíci, Vadáši, Brněnská bžunda či Papilomatóza. Tyto menší soubory, případně jednotlivci, reprezentují univerzitu a fakultu na tuzemských i mezinárodních trubačských soutěžích, kde jim často patří vítězné příčky, jako například na mezinárodní studentské soutěži mysliveckých trubačů v Kostelci nad Černými lesy v roce 2019, na které 2. místo obsadil soubor Krejčíci, za jednotlivce v sólistech na lesnici se na 3. místě umístil Pavel Peška a vítězem v sólistech na borlici se stal Vojtěch Majkus.

Po vynucené covidové pauze se soutěžilo v Kostelci nad Černými lesy na jaře roku 2022, kde se v silné konkurenci 12 souborů ze 7 středních a vysokých lesnických škol soubor Papilomatóza umístil na 1. místě a stal se jednoznačným vítězem mezi soubory, přičemž velký soubor LDF MENDELU se umístil na 2. místě. V kategorii sólisté na lesnici (za účasti 20 trubačů) obsadil 2. místo Pavel Peška.

Pro zájemce

Máš-li zájem stát se mysliveckým trubačem, neváhej se ozvat na uvedený kontakt. Je možné začít úplně od začátku, naučíš se základy a časem se budeš moci jako muzikant účastnit všech možných událostí ve škole i mimo ni. Svou již nabytou trubačskou dovednost u nás můžeš také dále rozvíjet. Pokud jsi hrající trubač, rovnou tě zařadíme do souboru, se kterým se dostaneš na spoustu společenských i loveckých akcí. Dveře jsou otevřené studentům všech oborů LDF i jiných fakult jakéhokoliv ročníku.

Fotogalerie

Vánoční koncert 2018
Jarní vytrubování 2018
Vánoční koncert 2019
Jarní vytrubování 2019
Vánoční koncert 2021

Kontakt

Jakub Šec
Vedoucí sekce Trubači