Slavnostní otevření Pěšiny Karla Morávka

25. 6. 2020
Ve středu 24. 6. v 10.00 hod. byla slavnostně otevřena obnovená Pěšina Karla Morávka v okolí Soběšic. 

Lesníci LDF MENDELU prostřednictvím této naučné stezky chtějí poukázat na pestrost zdejších lesů, na to, jak lesy fungují i na fakt, jak obtížné je v době klimatické změny o lesy pečovat.

Pěšina je dlouhá více než sedm kilometrů, nabízí sedm zastavení se zajímavostmi o přírodě. Lidé si mohou informace načíst na jednotlivých stanovištích pomocí QR kódů. 

Trasa začíná poblíž zastávky autobusu Malinová v Brně-Soběšicích a navazuje na historickou Naučnou stezku lesnickou, kterou zakládali: lesník, ochranář a respektovaný pedagog Radomír Mrkva a krajinářský architekt Ivar Otruba. 

 „Z této původní stezky zbyly pouze zděné prvky na začátku pěšiny, které byly obnoveny a doplněny dřevěnými prvky s výroky slavných osobností,“ uvedla jedna z autorek současné podoby pěšiny Jitka Fialová z Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny.

Naučná stezka končí u památníku Karla Morávka.

Karel Morávek (1877-1934) byl významným lesníkem první poloviny 20. století. Velké zásluhy má na rozvoji estetické a rekreační funkce lesů. V brněnském okolí nechal budovat pěšiny, odpočívadla s lavičkami a vysazovat cizokrajné dřeviny. Pochován je na soběšickém hřbitově, který pomáhal budovat.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF),

tel.: 545 134 096, jitka.fialova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality