Akademický senát LDF vyhlásil volební kolo voleb do AS senátu LDF

22. 1. 2021
Volební kolo voleb do Akademického senátu LDF připadá na 22. 2. - 25. 2. 2021.

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen AS LDF MENDELU) vyhlásil na základě svého usnesení ze dne 11. 1. 2021 volební kolo voleb do AS LDF MENDELU.

Bližší informace o vyhlášení

 

Více aktualit

Všechny aktuality