Otevřený dopis pracovníkům fakulty

16. 10. 2020
Děkan LDF MENDELU Libor Jankovský  se vzhledem k vývoji situace kolem COVID-19 obrací otevřeným dopisem na pracovníky fakulty.  

Vážení kolegové,

vedoucí ústavů včera obdrželi od tajemníka fakulty Petra Pernici návrh, aby umožnili svým pracovníkům práci z domu ve všech činnostech, kde je to možné, a minimalizovalo se tak riziko šíření nákazy COVID-19.

Moc Vás prosím, abyste ve shodě s vedoucími vašich ústavů přechod na home office akceptovali. Ačkoli jsem proti tomu, aby byl přístup na pracoviště striktně zakazován, například v případech, že používáte k cestě do zaměstnání individuální dopravu nebo sedíte-li v kanceláři či laboratoři sami, omezení pohybu na pracovišti považuji v tuto chvíli za rozumné. Konečné rozhodnutí je na Vás.

V této souvislosti bych rád zmínil mimořádnou výzvu vědců zveřejněnou pod záštitou rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka, kterou chápu jako apel na osobní odpovědnost každého z nás.

Naše osobní zodpovědnost nás může ochránit jak před onemocněním samotným, tak i před drastickými opatřeními „coronaterapie“.

Naše práce je pro většinu z nás více než povoláním. Mám teď na mysli všechny pracovníky fakulty, nejen akademické. Osobně jsem přesvědčen, že práce z domu je ve většině případů (činností) možná, byť nás čeká řada úkolů spojená s koncem kalendářního roku. Uvítám jakýkoli podnět, jak s touto prací (situací) pomoci.

Je na místě situaci nepodceňovat, ale současně ji nechci dramatizovat. Coronavirus je realita, stává se součástí našich životů a je jen a jen na nás, jak to zvládneme.

Děkuji vám všem a přeji hezký den,

Libor Jankovský.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality