LDF MENDELU je součástí BiodivRestore – nového celoevropského znalostního centra pro obnovu přírody

11. 7. 2024

Thomas Jung, odborník zabývající se diverzitou, ekologií a evolucí dřevinných patogenů druhů Phytophthora působící na Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU přijal nabídku partnerů programu Biodiversa+ a stal se členem nově vzniklého celoevropského znalostního centra pro obnovu přírody BiodivRestore (BiodivRestore Knowledge Hub).

Thomas Jung je jedním z 52 odborníků zastupujících rozmanité vědní oblasti, kteří tvoří jádro nového celoevropského znalostního centra pro obnovu přírody – BiodivRestore. Letos v květnu se v Paříži konala zahajovací konference.

Hlavním cílem centra je usnadnit výměnu znalostí, výzkumu a technologických zkušeností týkajících se obnovy přírody v rámci Evropské unie (EU). Země EU tak budou mít snazší přístup k informacím potřebným k vytváření a naplňování národních plánů obnovy přírody v souladu s evropskou strategií v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.

Znalostní centrum tvoří dvě pracovní skupiny: pracovní skupina pro výzkum a inovace a pracovní skupina pro implementaci, jejímž členem je i Thomas Jung: „To, že jsem členem skupiny pro implementaci, nevylučuje moji spolupráci i se skupinou pro výzkum a inovace. Kolegům mohu nabídnout své zkušenosti z lesnictví, pěstování lesů, školkařství, ale také poznatky týkající se vodních ekosystémů,“ upřesnil své působení v novém evropském centru Thomas Jung.

V rámci více než padesátičlenné vědecké komunity celoevropského znalostního centra je Thomas Jung jediným odborníkem na rostlinné patogeny: „Vzhledem k všudypřítomnému napadení produkce evropských lesních školek více než stovkou invazivních patogenů rodu Phytophthora, ale i dalšími patogeny, se obnova porostů prostřednictvím školkařských výpěstků podílí na šíření těchto agresivních rostlinných patogenů po celé Evropě. Účastníky setkání v Paříži jsem informoval o této vážné hrozbě, o níž neměli příliš povědomí, a tato problematika je teď také jedním z důležitých témat, kterým se bude centrum zabývat,“ popsal jednu z předních výzev centra Jung.

V průběhu pařížského setkání v rámci každé skupiny probíhaly diskuze, z nichž vzešla řada podnětů pro další práci. Obě pracovní skupiny zůstanou v kontaktu i nadále formou online schůzek, které se budou konat zhruba jednou měsíčně a během nichž se budou dál formovat pracovní plány.

Foto: Na fotografii zachycen úhyn a rozpad přirozeného bažinného lesa Alnus glutinosa v Německu v důsledku hniloby kořenů a krčků způsobené invazním patogenem Phytophthora xalni. Patogen se do tohoto lesa rozšířil z nedaleké obnovní výsadby olše, kde byly použity infikované sazenice z lesních školek.

Vědecký tým v čele s odborníky LDF MENDELU popsal 43 nových druhů patogenů dřevin.

Kontakt pro více informací: Dr. Thomas Jung, Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU, 545 136 172, thomas.jung@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality