Podzimní Dny nábytku propojí Cenu profesora Halabaly, Kariérní dny a mezinárodní konferenci věnovanou trendům v nábytkářství a bydlení

7. 6. 2024

Studentskou soutěž Cena profesora Halabaly, Kariérní dny zaměřené na propojení firem se studenty designu a nábytkářství a Mezinárodní konferenci věnovanou trendům v nábytkářství a bydlení chystá na podzim letošního roku Ústav designu a nábytku Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity (LDF MENDELU). Plánované akce zastřešuje název Dny nábytku 2024.   

Do 30. září 2024 mohou studenti středních a vysokých škol ze zemí Evropské unie studující nábytkářské a designérské obory zaměřené na design nábytku a interiéru přihlásit své práce do 20. ročníku mezinárodní studentské soutěže Cena profesora Halabaly.

Pravidla a přihlašovací formulář do mezinárodní studentské soutěže Cena profesora Halabaly

Hodnocení přihlášených prací odbornou porotou je dvoukolové. První kolo hodnocení zaslaných elektronických podkladů proběhne v první polovině října 2024.

Soutěžní kategorie:

  • Design nábytku – klauzurní práce
  • Design nábytku – závěrečné práce
  • Design interiéru – klauzurní práce
  • Design interiéru – závěrečné práce
  • Design nábytku a interiéru – kategorie střední školy

Druhou akcí pořádanou v rámci Dnů nábytku 2024 jsou Kariérní dny, které se 24. října uskuteční  v prostorech Zámku Křtiny. Akce si klade za cíl propojit etablované firmy se studenty designu a nábytku LDF MENDELU.  

Propozice pro firmy, které se chtějí zúčastnit Kariérních dnů spojených s mezinárodní konferencí Trendy v nábytku a bydlení 2024

International Conference of Trends in Furniture and Living 2024 – Important Conference Dates

Vyvrcholením Dnů nábytku 2024 je udílení prestižních cen za interiérový design Cena profesora Halabaly 2024 na Staré radnici v Brně.

Trojlístek akcí zaměřených na design a nábytkářství pořádá Ústav designu a nábytku LDF MENDELU. Vedoucí ústavu Milan Gaff k plánovaným akcím řekl: „Dny nábytku zastřešují hned tři akce, které si kladou za cíl podpořit a zviditelnit odborníky–dřevaře s pozitivním vztahem k nábytku. Ať už je to mezinárodní konference Trendy v nábytkářství a bydlení, která je jedinečnou příležitostí seznámit se s nejnovějšími trendy a poznatky v oboru, nebo Kariérní dny na křtinském zámku, kde mohou přihlášené firmy navázat kontakt se studenty, budoucími absolventy. Logickým vyvrcholením pak bude udílení prestižních cen za interiérový design Cena profesora Halabaly 2024 v prostorech Staré radnice Brno. Věřím, že toto propojení posune odvětví výrazným způsobem vpřed, a to zejména díky úzkému provázaní, které zabezpečí transfer výsledků vědy, výzkumu a pedagogiky do praxe.“

Více aktualit

Všechny aktuality