Základní informace

Svojí činností zasahujeme do všech oblastí spojených se zpracováním a využitím dřeva od tradičních řemesel po Průmysl 4.0. Při vývoji nových materiálů, postupů a technologií vycházíme z výsledků nejmodernější vědy, ale nebojíme se poučit z historie. Zásadní projekty řešíme ve spolupráci se zahraničními institucemi a s českými a nadnárodními firmami především díky projektům TAČR, GAČR, Interreg Europe, Horizon Europe a NAKI.

  • věda a výuka ruku v ruce
  • inovativní technologie a materiály od myšlenky k patentu
  • moderně vybavené laboratoře i učebny
  • analýzy, testy, posudková činnost pro odbornou veřejnost
  • spolupráce s praxí v pedagogice i výzkumu
  • mezinárodní spolupráce