Ústav zajišťuje výuku předmětů napříč mnoha studijními programy Lesnické a dřevařské fakulty, naše zaměření je stěžejní pro programy:

Programy a aplikace využívané při výuce

 • AutoCAD / SEMA SW / Autodesk Revit Projektové práce a výrobní dokumentace
 • Archicad / Lumion / Enscape Projektové práce a výrobní dokumentace
 • DEKSOFT 1D, 2D, ENERGETIKA, FVE Tepelně technické posouzení
 • BuildingDesign Denní osvětlení
 • Dlubal / PAMIR MiTek Statické výpočty konstrukcí
 • BUILDPower S Rozpočtování
 • Ansys / COMSOL Modelování a simulace fyzikálních dějů

Výuka je moderní, podpořená vědou, praxí i současnými technologiemi:

 • Virtuální realita pro téměř skutečnou vizualizaci projektů dřevostaveb
 • Multimediální výukové materiály – Anatomické stavby dřeva vč. lexikonu dřev, Lexikon tropických dřev
 • Laserový systém nejen pro výrobu modelů dřevostaveb a jejich částí
 • Přístroje pro nedestruktivní testování dřeva a diagnostiku stromů pro výuku i praxi
 • Experimentální dřevostavba woodenHAT pro testování i demonstraci chování teplotního a vlhkostního pole ve skutečné stavbě  
 • Multifunkční učebna pro tvořivé a zvídavé studenty je plná vzorků částí dřevostaveb, oken a dveří různého typu, materiálů pro podlahy a modelářského vybavení, které umožňuje výrobu prototypů i modelů reálných konstrukcí   
 • Dřevařský pavilon nabízí ochutnávku průmyslu 4.0 ve výuce, celý proces vypadá takto: návrh výrobku / softwarová optimalizace / příprava výroby a její simulace / výroba třeba i na CNC / kompletace 
 • Specializované laboratoře pro zkoušení, úpravu, modifikaci dřeva a vývoj materiálů na jeho bázi ukazují vědu v praxi      
 • Partnerské firmy a instituce spolupracují na přípravě výuky, umožňují exkurze, praxe i zpracování závěrečných prací a jejich zástupci předávají zkušenosti ve výuce       
 • Široká mezinárodní spolupráce přináší přednášející ze zahraničí i postupné rozšiřování nabídky studia v angličtině