Základní informace

Ústav matematiky zajišťuje výuku předmětů orientovaných na využití matematiky a geometrie pro většinu oborů na Lesnické a dřevařské fakultě a také pro řadu oborů na Agronomické fakultě. Role ústavu spočívá v práci se studenty, v jejich výchově k rigoróznímu myšlení, vytvoření přehledu o možnostech využití kvantitativních metod, ke zlepšení prostorové představivosti a grafických vyjadřovacích schopností.

  • Modely růstu
  • Rychlost změny
  • Transportní modely
  • Vedení tepla
  • Soustavy rovnic
  • Derivace a integrál
  • Lineární algebra
  • Vlastní čísla
  • Zobrazovací metody
  • Lineární perspektiva