Kontrola a kalibrace měřících zařízení určených pro přejímku dříví

 • Kotrola funkce a nastavení
 • snímacích zařízení tloušťky a délky výřezů
 • Vydání legislativně platného dokladu
 • o způsobilosti zařízení pracovat v souladu s přejímacími předpisy

Princip kalibrace

 • Měření etalonů
 • tloušťky a délky kalibrovaným zařízením
 • Porovnání hodnot etalonů
 • (dle kalibračních listů) s hodnotami udávanými kalibrovaným zařízením
 • Vyhodnocení odchylek,
 • přesnosti a stanovení nejistot měření
 • Porovnání výsledků s požadavky
 • dle přejímacích podmínek (obvykle Doporučená pravidla 2008, ÖN L 1021, vlastní předpis)

Osvědčení o akreditaci

 • Od svého založení laboratoř trvale splňuje podmínky jak Českého metrologického institutu (ČMI) tak i Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a je nositelem osvědčení odborné a technické způsobilosti. To jí umožňuje provádět kalibrační měření elektronických zařízení pro měření geometrických parametrů dříví a vydávat kalibrační listy se značkou ILAC MRA s mezinárodní právní platností.

Doplňková činnost

 • konzultační činnost v oboru měření dříví
 • školení (kurzy) obsluhy zařízení – vady dřeva – jejich identifikace a měření, jakostní třídění kulatiny, snímání geometrických rozměrů dříví, legislativu v oblasti měření dříví
doc. Ing. Karel Janák, CSc.
vedoucí laboratoře
Ing. Veronika Hunková, PhD.
zástupce vedoucího laboratoře, metrolog
Kalibrační laboratoř měřících zařízení
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno