Kontrola a kalibrace měřících zařízení určených pro přejímku dříví

  • Kotrola funkce a nastavení snímacích zařízení tloušťky a délky výřezů
  • Vydání legislativně platného dokladu o způsobilosti zařízení pracovat v souladu s přejímacími předpisy

Princip kalibrace

  • Měření etalonů tloušťky a délky kalibrovaným zařízením
  • Porovnání hodnot etalonů (dle kalibračních listů) s hodnotami udávanými kalibrovaným zařízením
  • Vyhodnocení odchylek, přesnosti a stanovení nejistot měření
  • Porovnání výsledků s požadavky dle přejímacích podmínek (obvykle Doporučená pravidla 2008, ÖN L 1021, vlastní předpis)

Osvědčení o akreditaci

  • Od svého založení laboratoř trvale splňuje podmínky jak Českého metrologického institutu (ČMI) tak i Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a je nositelem osvědčení odborné a technické způsobilosti. To jí umožňuje provádět kalibrační měření elektronických zařízení pro měření geometrických parametrů dříví a vydávat kalibrační listy se značkou ILAC MRA s mezinárodní právní platností.

Doplňková činnost

  • konzultační činnost v oboru měření dříví
  • školení (kurzy) obsluhy zařízení – vady dřeva – jejich identifikace a měření, jakostní třídění kulatiny, snímání geometrických rozměrů dříví, legislativu v oblasti měření dříví
doc. Ing. Karel Janák, CSc.
vedoucí laboratoře
Ing. Veronika Hunková, PhD.
zástupce vedoucího laboratoře, metrolog
Kalibrační laboratoř měřících zařízení
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno