Základní informace

Hlavními vědecko-výzkumnými oblastmi zájmu ústavu jsou oblast aplikované fyziky (hydraulika, vodní stavby), oblast zpřístupňování krajiny, mechanika zemin, krajinné biotechnika aj. Ústav se dlouhodobě profiluje jako výzkumně-inženýrské vysokoškolské pracoviště, tzn. mimo výzkumné a pedagogické aktivity v řešených oborech se realizuje rovněž na poli projekčním a to od úrovně studií proveditelnosti až po realizační projekty.

  • věda a výuka ruku v ruce
  • moderně vybavené učebny a laboratoř
  • analýzy, testy, posudková činnost pro odbornou veřejnost
  • spolupráce s praxí v pedagogice i výzkumu
  • mezinárodní spolupráce
  • projektování a oborové autorizace