Lukáš je tropař. Kráse tropických zemí, a především tropické vegetaci, propadl už coby kluk. Pro svá vysokoškolská studia si vybral LDF MENDELU a stal se její stálicí ve smyslu: vystudoval zde jak bakalářský, tak magisterský stupeň studia a aktuálně je doktorandem. Od roku 2016 se zapojuje také do výuky. Několik roků byl ambasadorem pro obor tropické lesnictví. V tomto ohledu vzkazuje uchazečům o studium: nebojte se zeptat, ambasador vám může předat zkušenosti, tipy a rozumí i vašim případným obavám, vždyť to má všechno ještě v živé paměti…

Je proto samozřejmé, že Lukáš v rozhovoru mimo jiné popisuje svoje dojmy ze studia a co vše studium Lesnictví tropů a subtropů obnáší. Popisuje účast fakulty na projektech v Africe a Asii, kde můžou i naši studenti sbírat zkušenosti a pomáhat. No a konečně prozradí, jaké to je, být v roli vyučujícího.