S mikrofonem jsme navštívili hodinu německého jazyka, volitelného předmětu pro studenty 2. ročníku Lesnické a dřevařské fakulty napříč vyučovanými programy. Tady jsme potkali Hanu Dvořákovou navštěvující Krajinářství, Radima Horynu studujícího Tvorbu a výrobu nábytku, Lenku Šipanovou, Jana Štěpaníka a Benjamina Vrbovského, studenty Lesnictví. A samozřejmě i jejich vyučující, jazykářku Jitku Sýkorovou z Oddělení jazykové přípravy LDF MENDELU. Na němčinu jsme během krátkého povídání nahlíželi z různých úhlů…

Proč si vybrali němčinu

V jakých situacích němčinu už využili a jaký je jejich vztah k německé kultuře

Němčina v rámci studia

Studentské projekty v německém jazyce