Jenda pochází z rodiny, v níž má lesnictví dlouhou, několikagenerační tradici. „Musím říct, že v tuto chvíli, kdy procházím už osmým rokem studia lesnictví, tak cítím velkou hrdost na tuto tradici…“ Jak to potom vypadá, když se sejde syn s otcem lesníkem nebo vnuk s dědou lesníkem? A jak se popasujete s tím, když vám rodič ve třinácti letech dá do ruky lesnici? No můžete si třeba troubení zamilovat jako Jenda a stanout nakonec v čele fakultního trubačského tělesa.* Co ho na studiu baví nejvíc, které předměty, jaké téma ho pohltilo v rámci sbírání dat pro diplomovou práci? A jak doporučuje poznávat území univerzitních lesů?

*V roce 2022 se Trubači LDF MENDELU na Mezinárodní akademické soutěži v mysliveckém troubení a vábení jelenů v Kostelci nad Černými lesy umístili na 2. místě, v roce 2023 si tamtéž vytroubili 1. místo.