Jakub je studentem bakalářského stupně studijního programu Lesnictví. Na podzim (2022) nastoupí do 3. ročníku. Ideální chvíle na rozhovor: o fungování fakulty už leccos ví, poznal řadu vyučujících a taky už pracuje na své závěrečné bakalářské práci. Baví ho spolkový život na fakultě, je členem Trubačů LDF MENDELU. Není to ovšem pouze hra na lesnici, které se věnuje. Už 11 let hraje na violoncello. Zúčastnil se již několika projektů, v jejichž rámci nadaní žáci ZUŠ hrají po boku českých filharmoniků v jejich „stánku“ – Rudolfinu, naposled se tak stalo v roce 2021. Nedá taky dopustit na Ústecko-Orlicko, svůj rodný kraj, a řekne proč.