Mořidlo nové generace uspělo v soutěži vědeckých nápadů

9. 12. 2020
Unikátní reaktivní mořidlo na dřevo Tairon, které využívá nanočástice oxidů železa zaujalo odbornou porotu na premiérovém ročníku Transfera Technology Day, který online pořádal spolek Transfera.cz ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Mořidlo vyvinuli vědci MENDELU společně s AV ČR a firmou Adichem a nyní hledají možnosti k jeho širšímu uplatnění na trhu. V celostátním kole získal jejich nápad druhé místo.

Cílem akce, která propojuje českou vědu a business prostředí, je zhodnocení komerčního potenciálu nových vědeckých výstupů a poskytnutí zpětné vazby jejich tvůrcům. „Druhé místo o pouhých 2,5 bodu za prvním považuji za další důkaz o velkém potenciálu projektu. Je to pro náš tým další motivace v projektu pokračovat a nenechat ho usnout i přes vyčerpávající a nekonečnou snahu o komercializaci,“ uvedl Petr Pařil z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU.

Mořidlo už má český patent a mezinárodní přihlášku. Vědci už kontaktovali několik firem, nejdál jsou v jednání se společností Unilin, která je jedním z největších světových výrobců dřevěných podlah. Mořidlo prošlo vývojem a mezinárodní patent již chrání inovovanou přípravu nanočástic, kde nejenže formulace neobsahuje žádný čpavek, ale není použitý ani pří výrobě. Tohoto bylo dosaženo zejména díky propojení s praxí, a to konkrétně s Jaroslavem Palcerem z firmy Adichem, který je i spoluautorem mezinárodní přihlášky. Jelikož mělo mořidlo za cíl nahradit i velmi toxické a problematické čpavkování dřeva, tak bylo nutné čpavek při výrobě nového mořidla úplně odbourat. Výroba mořidla je technologicky nenáročná a levná. Mořidlo lze snadno implementovat do jakékoliv stávající linky pro povrchovou úpravu dřeva. Tato fakta podporují nesporný komerční potenciál projektu.

Letošní Transfera Technology Day podpořilo i ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ministra Karla Havlíčka je transfer technologií základem pro úspěšnou inovaci. „Chceme-li v budoucnu uspět, musíme se opřít o přidanou hodnotu,“ uvedl Havlíček.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Petr Pařil, Ph.D., Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU, tel.: 777 588 982, petr.paril@mendelu.cz

https://bit.ly/3oyiabV

 

Více aktualit

Všechny aktuality