Lesnická a dřevařská fakulta podepsala Manifest Evropské unie Mission Soil

27. 7. 2023

Podepsáním manifestu Mission Soil se Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) zavázala k ochraně a obnově půdy, a to v době, kdy 60 % půdy na území států Evropské unie je považováno za “nezdravou”. Přistoupení k dohodě dává LDF možnost podílet se aktivně na vědeckých postupech a sdílení poznatků vedoucích k ochraně půdy pod hlavičkou evropské iniciativy.

Evropský manifest Mission Soil podporuje zapojení celé společnosti, nejen jejich špiček, do aktivit vedoucích ke zvýšení ochrany a obnovy půdy: od krajů, přes obce, organizace nejrůznějšího zaměření až po školy a jednotlivce.

“Lesnická a dřevařská fakulta vnímá ochranu půdy jako jedno ze svých poslání. S půdou je spjata kvalita vody, vzduchu i potravin. Pomáhá absorbovat uhlík, čímž přispívá ke snížení dopadů změny klimatu, a podporuje biologickou rozmanitost. V celosvětovém měřítku půda ukládá přibližně 80 % uhlíku v suchozemských ekosystémech, což z ní činí nejvýznamnější úložiště uhlíku na souši. Má také zásadní roli při udržování rázu naší krajiny a zachování našeho kulturního dědictví, v neposlední řadě je základem ekonomiky a prosperity,” říká Pavlína Pancová Šimková, proděkanka pro integraci do Evropského výzkumného prostoru.

V rámci praktického naplňování půdní mise „Dohoda o půdě pro Evropu“ je v plánu vybudování celkem stovky živých laboratoří (Living labs) v různých částech světa, které umožní provádět půdní experimenty přímo v reálném prostředí. Kromě toho jsou zřizovány takzvané majáky, místa pro prezentaci již osvědčených postupů přispívajících ke zlepšení stavu půdy. Jedním z takovýchto majáků jsou i Pro Silva plochy v univerzitních lesích Mendelovy univerzity, ve kterých hospodaří Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

V rámci Evropské unie (EU) bylo již zahájeno také monitorování půdy. Přitáhnout pozornost široké veřejnosti k půdě má napomoci I vhodně zvolená edukace. Hmatatelných výsledků chce Evropská komise dosáhnout do roku 2030.

Evropští odborníci stanovili celkem osm cílů, které je nutné pro celosvětové zlepšení stavu půdy naplnit: Zastavení procesu znehodnocování půdy, zachování zásob organického uhlíku v půdě, zastavení záborů půdy, snížení znečištění půdy a posílení její obnovy, zabránění půdní erozi, zlepšení struktury půdy a tím zvýšení její biologické rozmanitosti, snížení globálních dopadů na půdu v rámci EU a zlepšení povědomí o půdě ve společnosti.  

Další informace k Mission Soil

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D., proděkanka pro integraci do Evropského výzkumného prostoru LDF MENDELU +420 545 134 065, pavlina.simkova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality