LDF zastoupena na Designbloku 2020

12. 9. 2020
O MENDELU se bude mluvit na Designbloku – prestižní mezinárodní přehlídce designu konané v Praze.

LDF MENDELU bude na akci zastoupena Alenou Sobotkovou s projektem výroby a testování desek z recyklovaného papíru a plastu a jejich následného využití k výrobě stohovatelných stolků PapeerStack. Projekt realizovala v rámci své disertační práce na téma „Trvale udržitelný rozvoj v procesu navrhování nábytku“, jejímž vedoucím je Milan Šimek z Ústavu nábytku, designu a bydlení.

„Samotná myšlenka vznikla již během mé stáže na Louisiana State University (2018), kde jsem začala experimentovat s papírovou buničinou, poté jsem získala roční projekt IGA a začala s výrobou a testováním fyzikálních a mechanických vlastností desek z papírové buničiny a škrobového lepidla na Salzburg University of Applied Sciences (2019) během tříměsíční stáže. Poté jsem pokračovala ve spolupráci s Ústavem nauky o dřevě a dřevařských technologií u nás na MENDELU, kde vznikly desky (jedná se o papír s biodegradovatelným plastem PLA) použité pro můj návrh odkládacích stolků PapeerStack,“ popisuje Alena Sobotková podrobný průběh toho, jak vznikaly desky použité následně k výrobě odkládacích stolků.

Následně Sobotková pokračovala v práci opět v Salzburgu v rámci projektu AKTION, kde bylo jejím úkolem testování recyklovaného plastu firmy Plastia smíchaným s papírem. Tato část práce byla přerušena z důvodu pandemie COVID-19. Firma Plastia se na expozici podílí poskytnutím květináčů vyrobených z recyklovaného post-factory plastu (z vadných kusů z výroby) a má zájem o případné využití papírových desek na jejich produkty. 

papeerstack

 

Designblok – mezinárodní přehlídka designu založená v roce 1999. Představuje aktuální novinky světového i domácího designu. Letošním ústředním místem přehlídky se stal historický prostor Gabriel Loci na Smíchově, kde je umístěno Openstudio (expozice designerů, škol a studií) a Superstudio (expozice firem, obchodů a výrobců). Další exponáty jsou k vidění v nejvýznamnějších pražských obchodech a galeriích. 

Autor fotografií: Filip Zvěřina 

 

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality