Informace k výuce v ZS AR 2020/2021 – aktualizace

24. 9. 2020
Proděkanka pro vzdělávací činnost LDF Zuzana Paschová informuje o změnách ve výuce v souvislosti s nařízením mimořádného opatření KHS Jmk č. 2/2020.

Vážení studenti,

v souvislosti s nařízením mimořádného opatření KHS Jmk č. 2/2020 posílám informace k průběhu následující výuky v ZS AR 2020/2021 na LDF po dobu platnosti tohoto nařízení (do odvolání).

 

1) Všechny přednášky se s okamžitou platností převádějí na on-line formu, v době rozvrhované výuky bude probíhat on-line výuka jednotlivých předmětů. Vyučující každého předmětu založí obratem skupinu MS Teams pro zapsané studenty.

2) Cvičení v laboratořích, specializovaných učebnách, ateliérech apod. budou nejpozději od 29. 9. 2020 probíhat dle pokynů jednotlivých garantů předmětů v maximálním počtu 15ti osob přítomných v jednom čase na jednom místě (omezení počtu osob se týká i sbírkových místností, chodeb apod.).

3) Výjezdy na hlavní cvičení proběhnou dle původního plánu hlavních cvičení. Plán HC naleznete na webu fakulty v sekci „Informace studijního oddělení.“

4) Praxe u SP Arboristika, Krajinářství, Lesnictví a Lesnictví tropů a subtropů proběhnou podle původního plánu.

5) V průběhu všech kontaktních aktivit dodržujte všechna platná bezpečnostní opatření – důsledná hygiena rukou, nošení roušek, rozestupy, maximální počet osob v jedné místnosti 15 osob apod.

6) Individuální návštěvy knihoven a studoven jsou možné, stejně jako individuální konzultace k závěrečným pracím nebo výuce (po dohodě s vedoucím práce, vyučujícím).

7) Zkoušení je možno za přítomnosti nejvýše 10 osob.

 

V případě dalších změn budete v co nejkratším čase opět informováni. Současně apeluji na vás – sledujte aktuálně mailovou komunikaci, vyučující vás budou kontaktovat pro založení jednotlivých výukových on-line skupin a také s informacemi o průběhu další výuky, které se mohou předmět od předmětu lišit.

Ve svých e-mailových schránkách kromě těchto informací naleznete i zápis ze včerejšího Grémia děkana s detailnějším popisem organizačních změn ve výuce a text nařízení mimořádného opatření KHS Jmk.

Ve středu 30. 9. 2020 od 15.00 hod. proběhne on-line schůzka s děkanem a proděkankou pro vzdělávací činnost LDF v prostředí MS Teams, kde se pokusíme odpovědět na vaše případné dotazy a nejasnosti. Na tuto akci je možno se přihlásit na odkaze níže:

https://1url.cz/mzDyX

 

S přáním pevného zdraví

Zuzana Paschová, proděkanka pro vzdělávací činnost LDF

 

Více aktualit

Všechny aktuality