Distanční výuka na LDF – 2. díl

23. 4. 2020
Jsou to již dva měsíce, kdy studenti z naší fakulty zmizeli, a výuka začala probíhat distanční formou. Způsob práce nemuseli změnit jen studenti a vyučující, ale i administrativní pracovníci, bez nichž by fakulta nemohla fungovat.

Převážně v režimu home office funguje i děkanát LDF, který svoji činnost ani v této době neomezil. „V poslední době se mi zdá, že práce až tolik neubylo, jen se změnily priority a lidé přehodnotili, co je opravdu důležité a potřebné. Chod děkanátu z mého pohledu je pořád stejný, jediný rozdíl je ten, že se nevidíme osobně tak často, jak bychom i potřebovali. Větší objem času tak zabere telefonování či rozesíláním e-mailů,“ říká tajemník fakulty Petr Pernica, který jako každý rok touto dobou řeší s děkanem finalizaci rozpočtu. „Co se však určitě změnilo, je můj pohled na moji práci, práci ostatních kolegyň a kolegů. Člověk má přece jen trošku více času se ohlédnout a vidět vše jiným pohledem. A vlastně se stala ještě jedna velká změna – neztrácí se nám toaletní papír na záchodech,“ doplňuje s humorem sobě vlastním Petr Pernica.

Od března se nezastavila ani práce studijního oddělení. Vydávání potvrzení o studiu, dennodenní vyřizování e-mailů, ukončování studia neúspěšných studentů, příprava na státní závěrečné zkoušky či vrcholící termín podávání přihlášek ke studiu, to je jen část práce, kterou musejí studijní referentky zvládnout. „Vše se snažíme řešit v klidu, s úsměvem na tváři a ke spokojenosti všech. Jsme tady hlavně pro studenty a je naší snahou, aby vše probíhalo bez větších problémů. Věříme, že končící studenti udělají státnice a i ostatní studenti vše zvládnou zdárně ukončit a udělají si v létě prázdniny. A v zimním semestru na to vše budeme jen s úsměvem vzpomínat,“ říká Hana Čerteková ze studijního oddělení.

V plném režimu pokračuje i další součást děkanátu – projektové oddělení. V kanceláři je možné každý den zastihnout jednoho z trojice kolegů. „Máme tu výhodu, že velké množství naší práce se nehledě na židli, na které sedíme, dá řešit elektronicky a telefonem. Některé části naší agendy se mírně poupravily, zajišťování podpisů rektorky řešíme v maximální míře elektronicky,“ vysvětluje činnost oddělení Tomáš Chládek a dodává, že inovace, kterou nám současná situace téměř vnutila, může mít velký pozitivní význam i do budoucna. Realizace projektů, na kterých se oddělení podílí koordinační a administrační činností, funguje dále v plném rozsahu, a to intenzivní komunikací s řešiteli a jejich týmy. „Momentálně pracujeme především na podpoře při přípravě projektů Grantové agentury ČR. Jedná se o projekty, které budou poskytovateli dotace podány na konci dubna. Konzultujeme s navrhovateli projektové návrhy, konkrétně především ty části, kde mají nějaké nejasnosti, a staráme se o to, aby vše prošlo administrativním aparátem na MENDELU a bylo formálně v pořádku přijato poskytovatelem,“ upřesňuje činnost oddělení Chládek.

Děkanát prostřednictvím svého IT kolegy Jaromíra Saláka zareagoval i na současnou situaci s nedostatkem ochranných pomůcek.Ve spolupráci s kolegy a doktorandy na Ústavu nábytku LDF zprovoznil sedm 3D tiskáren v budově T. „Zde se tisknou komponenty na štíty pro zdravotníky v rámci iniciativy „Tiskne celé Česko“ . Vytištěný materiál je následně zasílán do Nemocnice Chrudim, kde dochází ke kompletaci a dezinfekci. Zkompletované výrobky jsou pak ve sterilizovaném stavu distribuovány potřebným z centrály Tiskne celé Česko u Chrudimi,“ uzavírá povídání o současných aktivitách děkanátu LDF Jaromír Salák. 

mirek

Více aktualit

Všechny aktuality