Ústav zajišťuje výuku předmětů napříč mnoha studijními programy Lesnické a dřevařské fakulty, naše zaměření je stěžejní pro programy:

Výuka je moderní, podpořená vědou, praxí i současnými technologiemi:

 • počítačová učebna a pracovny zaměstnanců vybaveny výkonnými počítači nabitými programy pro různé aplikace 
 • laboratoř mechaniky zemin
 • Living Lab (živá laboratoř) Masarykův les (ŠLP Křtiny, okolí městyse Křtiny). 
 • partnerské firmy a instituce spolupracují na přípravě výuky, umožňují exkurze, praxe i zpracování závěrečných prací a jejich zástupci předávají zkušenosti ve výuce
 • široká mezinárodní spolupráce přináší postupné rozšiřování nabídky studia v angličtině 

Programy a aplikace využívané při výuce

 • Autodesk AutoCAD 2D a 3D projektování a konstruování
 • Autodesk Civil 3D projektování plošných staveb, inženýrských sítí, dopravních a liniových staveb
 • Autodesk Infraworks BIM aplikace pro koncepční návrh, modelování, vizualizace a plánování, pro studie, urbanistické a developerské projekty či liniové a dopravní stavby.
 • ANSYS virtuální modelování a výpočetní analýzy
 • ArcGIS Pro 2D, 3D & 4D GIS software
 • QGIS prohlížení, tvorba a editaci rastrových a vektorových geodat
 • HEC-RAS modelování proudění v korytě toku
 • KROS rozpočtování staveb
 • Statistica analýza dat, správa dat, statistika, dolování dat, strojové učení, analýzu textu a postupy vizualizace dat
 • Atlas.ti analýza kvalitativních dat pro kvalitativní výzkum