Grantová rada LDF ocenila prezentace studentů na SilvaNet-WoodNet 2022

29. 11. 2022

Grantová rada Interní grantové agentury (IGA) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně ocenila na 12. studentské konferenci SilvaNet-WoodNet 2022 konané 25. listopadu 2022 mimořádným stipendiem studenty doktorských studijních programů.

SilvaNet – ochrana lesa, myslivost, fytologie lesa, ekologie lesa

Individuální studentské projekty

 1. Mořic Jurečka – Are green bridges located off the motorway network in Lower Austria a justified solution for enhancing permeability for mammals?
 2. Soham Basu – Effect of climate in resistance and resilience South Moravian floodplain forest
 3. Pavel Peška – Long-term development of aspen stands in Czech Republic and in Mongolia

Týmové studentské projekty

 1.  Tomáš Hamřík – Impact of local and landscape factors on diversity and function of spiders in tropical forests of Thailand

SilvaNet – tvorba a ochrana krajiny, ekonomika a management, hospodářská úprava lesa, pěstění lesa, aplikovaná geoinformatika

Individuální studentské projekty

 1. Anna Mária Mitrová – Growth of trees in newly established agroforestry systems
 2. Martin Kománek – Analysis of dendrometric and structural parameters of beech stands with different management types at the Training Forest Enterprise „Masaryk Forest“ Křtiny
 3. Janko Arsić – Growth response and sap flow of Picea abies (L.) Karst. seedlings to elevated CO2 concentration

Týmové studentské projekty

 1. Dominika Krausková – Monitoring of bark beetle infestation using multitemporal regression in spectral time series acquired by UAV

WoodNet – dřevařské a technické disciplíny

Individuální studentské projekty

 1. Hassan Vand Mojtaba – The influence of the temperature on the mechanical properties of wood
 2. Irena Sochová – Palaeoclimatic potential of the multi-centennial oak ring width chronology from western Ukraine
 3. Anna Oberle – Analysis of enzymatically treated tannins – method development challenges

Týmové studentské projekty

 1. Vojtěch Rychlý – Influence of the strand orientation on the properties of laminated strand lumber

SilvaNet-WoodNet si klade za cíl prezentovat aktivity, projekty a publikační činnost studentů LDF MENDELU. Konference je podporována z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu MENDELU.

Postery ke konferenci SilvaNet-WoodNet 2022

Více aktualit

Všechny aktuality