Erasmus+ / informace pro studenty LDF

Mgr. Ing. David Sís
studijní referent
zahraniční spolupráce, přijímací řízení EUFOR, Erasmus+

V rámci programu ERASMUS+ mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže. Je možné vyjíždět i opakovaně – celková doba všech mobilit nesmí překročit 12 měsíců v daném stupni studia (pro jakoukoliv kombinaci studijních pobytů a/nebo pracovních stáží). Mobility (studijní pobyt a pracovní stáž) se sčítají.

Uznávání předmětů ze zahraničí

Student po příjezdu ze zahraničí je povinen vyplnit Protokol o uznání zkoušek a zahraniční praxe (viz. příloha níže). Tento protokol je možné vyplnit po shodě dokumentů Learning Agreement + Changes to original Learning Agreement = Transcript of Records. Následně mu budou plně uznány předměty jako povinné/povinně volitelné/volitelné nebo praxe do studia na MENDELU.