Vlastní postup podání přihlášky na studium

  • vyplnění elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace UIS (Portál studenta → Moje studium – Moje zahraniční studium – Podání přihlášky na výměnný pobyt)
  • poté, co student přihlášku v UIS uzavře, je nutno ji vytisknout
  • vytištěnou přihlášku je třeba podepsat
  • před uplynutím termínu uzávěrky musí být přihláška odevzdána spolu s přílohami na zahraničním oddělení fakulty (Mgr. Ing. David Sís, Studijní oddělení, přízemí budovy B)

Příloha k přihlášce

  • předběžný Learning Agreement (seznam předmětů, které chcete studovat na vybraných univerzitách-formulář ke stažení zde)

Bližší informace

Bližší informace naleznete na rektorátních stránkách.

Jak si vybrat zahraniční univerzitu

  • výběr škol, které student uvede do své přihlášky (maximálně 4 různé v maximálně 2 různých studijních jazycích) je nutné pečlivě zvážit
  • doporučujeme důkladně projít všechny dostupné zdroje informací: SEZNAM VŠECH ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ LDF (ERASMUS+), závěrečné zprávy z již uskutečněných pobytů (UIS – Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů), internetové stránky jednotlivých partnerských škol
  • zúčastnit se akce Erasmus+ days pořádané Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace a Mezinárodním studentským klubem (dále ISC) v listopadu každého roku (studenti budou o akci informováni hromadným e-mailem)
  • prezentace „Jak si vybrat zahraniční univerzitu

Prezentace od studentů

Prezentace vytvořili studenti a slouží k vytvoření lepšího obrazu několika institucí očima studenta (řazeno podle oboru, státu, města a názvu univerzity)

Arboristika

Design/Nábytek

Krajinářství

Lesnictví

Stavby na bázi dřeva/Dřevařství

BILATERÁLNÍ DOHODY