Program Sigma
  • Bohatě strukturované smíšené porosty jako klíčová forma adaptace ​lesního hospodářství na probíhající změny klimatu (TQ03000107)
Program Doprava
  • Stanovení a optimalizace vegetačních pásů přirozené dřevinné skladby sloužících k útlumu hluku z dopravy (CL01000058)