Studentská konference pořádaná každoročně Interní grantovou agenturou.

Postery ke konferenci SilvaNet-WoodNet 2022

Individuální projekty:
Týmové projekty 2020 a 2021:
Týmové projekty 2022: