Studentská konference pořádaná každoročně Interní grantovou agenturou.
Dokumenty za rok 2021