Studentská konference pořádaná každoročně Interní grantovou agenturou.

Postery ke konferenci SilvaNet-WoodNet 2023

Individuální projekty:
Týmové projekty 2021 a 2022:
Týmové projekty 2023: