Všechny typy praxí studentů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU upravuje Nařízení děkana LDF o výkonu praxí studentů LDF v aktuálním roce (ke stažení níže).

Základní dokumenty

Odborná provozní praxe

Volitelná provozní praxe

N-EUFOR Practical Training

Ing. Renata Valová
studijní referentka
studijní program Krajinářství, Krajinné inženýrství, stipendia, praxe