• Termíny pro projednání projektových záměrů (Kolegia děkana) v roce 2023: 11. ledna, 8. února, 8. března, 5. dubna, 3. května, 7. června, 12. července, 6. září, 4. října, 8. listopadu, 6. prosince
  • Projektová podpora LDF – různé podklady a informace užitečné zejména při přípravě projektů do soutěží (prezentace, obecné informace k MENDELU, bank. účty, vzory smluv, metodické pokyny atd.) Pro zpřístupnění těchto dokumentů se obraťte na projektové manažery LDF nebo vašich ústavů.
  • Obecné informace o MENDELU pro navrhovatele projektů a Dokumenty pro navrhovatele – projektová podpora rektorátního OPTČ
  • Registrace projektového newsletteru OPTČ – rektorátní newsletter s  informacemi o plánovaných i vyhlášených výzvách atd..
  • Anlupa – vyhledávač výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.
  • Projektový záměr (Project proposal) – online formulář pro podání návrhu projektu k projednání na kolegiu děkana. Vyplnění tohoto formuláře je předpokladem pro podání projektu na LDF.
  • Průvodní list projektu – formulář obsahující základní informace o projektu. Vyplnění tohoto formuláře je předpokladem pro podání projektu na MENDELU.