• Termíny pro projednání projektových záměrů (Kolegia děkana) v roce 2024: 10. ledna, 14. února, 6. března, 10. dubna, 15. května, 5. června, 10. července, 4. září, 9. října, 6. listopadu, 4. prosince
  • Projektová podpora LDF – různé podklady a informace užitečné zejména při přípravě projektů do soutěží (prezentace, obecné informace k MENDELU, bank. účty, vzory smluv, metodické pokyny atd.) Pro zpřístupnění těchto dokumentů se obraťte na OVaV LDF.
  • Obecné informace o MENDELU pro navrhovatele projektů a Dokumenty pro navrhovatele – projektová podpora rektorátního OPTČ
  • Registrace projektového newsletteru OPTČ – rektorátní newsletter s  informacemi o plánovaných i vyhlášených výzvách atd..
  • Anlupa – vyhledávač výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.
  • Projektový záměr (Project proposal) – online formulář pro podání návrhu projektu k projednání na kolegiu děkana. Vyplnění tohoto formuláře je předpokladem pro podání projektu na LDF.
  • Průvodní list projektu – formulář obsahující základní informace o projektu. Vyplnění tohoto formuláře je předpokladem pro podání projektu na MENDELU. Angl verze zde.