V letech 1981–1985 absolvoval studium na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ukončení studií, v letech 1986–1990, pracoval na Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky Vysoké školy zemědělské v Kostelci nad Černými lesy. Po obnovení Lesnické fakulty v roce 1990 pracoval do konce roku 1994 jako odborný asistent na katedře lesnické mechanizace a lesní těžby. V roce 1995 nastoupil do funkce vedoucího oddělení nakladatelství a vydavatelství v akciové společnosti Silva Regina, kde další dva roky zastával pozici generálního ředitele. V roce 1997 se stal spoluzakladatelem a jednatelem nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., kde působí dodnes. K jeho koníčkům patří folková hudba, myslivost, cestování a zážitková gastronomie.

Léta středoškolská, formování rodinnou tradicí, příchod na Lesnickou a dřevařskou fakultu VŠZ v Brně

První ročník studia na VŠZ v Brně, vzpomínky na vyučující

Studia rok za rokem, další vzpomínky na osobnosti fakulty 80. let

Studentský život, atmosféra studentských kolejí, pasování do cechu lesnického

Lesnická praxe, výjezdy do zahraničí, studentský finiš (diplomová práce, státnice), povinná vojenská služba
*(V části, kde je popisováno setkání s prof. Doudou, došlo k záměně jmen. Správně: „Prof. Bumerl mě požádal o pokračování na výzkumu prof. Doudy.“).

Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce – propojení vystudované odbornosti se světem médií

Úvahy o lese a směřování LDF MENDELU