V letech 1957–1962 absolvoval studium na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ukončení studií působil tři roky v Lesprojektu pracoviště Nové Město na Moravě. O roku 1965 byl jeho profesní život spjatý s Lesnickou a posléze Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Po čtyři volební období stál ve vedení lesnické a dřevařské fakulty, jedno volební období zastával post proděkana pro dřevařský obor a ve třech volebních obdobích řídil chod fakulty z postu děkana. V roce 1989 stál na fakultě za obnovením studijního programu Dřevařské inženýrství. Přednášel nejen na mateřské Mendelově univerzitě v Brně, ale také v Jihoafrické republice, Řecku, Španělsku či na Ukrajině. Byl členem řady univerzitních rad a odborných komisí a v neposlední řadě výraznou osobností lyžařského sportu, a to nejen v rámci lyžařských podniků v České republice, ale také v rámci Mezinárodní lyžařské federace.

Život vysokoškoláka a tehdejší osobnosti lesnické fakulty, např.: prof. Alois Zlatník, prof. Gustav Artner, prof. Bohumil Doležal a mnozí další

Praxe na ŠLP Křtiny – neoddělitelná součást výuky, významné osobnosti fakulty, které postihly perzekuce roku 1948 a roku 1968

Éra tzv. umístěnek, léta v Lesprojektu a samozřejmě sport – má láska …

Rok 1965 – nástup na fakultu, léta 60. – roky „tání“, spolkový život na fakultě

Rok 1989 – přípravy na obnovení SP Dřevařské inženýrství a „boj“ o současnou budovu T

Rok 1994 – poprvé děkanem, první výjezdy studentů na Západ, založení mezinárodního veletrhu WOOD-TEC

Vyučované předměty poplatné době předlistopadové končí, koncepce však plynule pokračuje, vzkaz adresovaný studentům a kolegům